Тарифы на услуги для партнеров

Тарифы на услуги

для партнеров

    Наименование тарифного плана   Тариф     Тариф         Тариф      
  Условия применения             T0       T1         T2      
                                 
                                               
    Количество доменов на договоре     до 24       от 25 до 49         от 50      
                                               
                                             
                Стоимость услуги, руб.                      
  Наименование   Регистрация       Продление       Трансфер домена    
  п/п домена одного домена на один год   одного домена на один год   (Смена Регистратора)    
                                           
      Тариф   Тариф   Тариф   Тариф Тариф   Тариф   Тариф     Тариф   Тариф    
      Т0   Т1   Т2   Т0 Т1   Т2   Т0     Т1   Т2    
1 .COM 1 890   890   890 1290 1129   968   890     890   890    
2 .COM 2 890   890   890 1290 1290   1290   890     837   784    
3 .COM 3   не оказывается   1290 1290   1290       не оказывается      
4 .COM 4 1200   1100   1000 1300 1290   1079   1200   1100   1000    
5 .NET 1 990   990   990 1590 1304   1018   990     990   990    
6 .NET 2 990   990   990 1590 1590   1590   990     931   872    
7 .NET 3   не оказывается   1790 1590   1590       не оказывается      
8 .NET 4 1690   1200   1100 1890 1560   1229   1690   1200   1100    
9 .ORG 4 1190   1140   1090 1590 1335   1279   1190   1140   1090    
10 .ORG 2 990   931   872 1390 1307   1224   990     931   872    
11 .ORG 3   не оказывается   1590 1307   1224       не оказывается      
12 .BIZ 4 1590   1380   1230 2090 1611   1436   1590   1380   1230    
13 .BIZ 2 1390   1307   1224 1690 1589   1488   1390   1307   1224    
14 .BIZ 3   не оказывается   2290 1823   1728       не оказывается      
15 .INFO 4 1390   1340   1290 1790 1631   1572   1390   1340   1290    
16 .INFO 2 890   837   784 1690 1589   1488   1190   1119   1048    
17 .INFO 3   не оказывается   1790 1589   1488       не оказывается      
18 .NAME 4 1490   1190   890 1590 1272   954   1490   1190   890    
19 .NAME 2 1490   1401   1312 1590 1495   1400   1490   1401   1312    
20 .NAME 3   не оказывается   1590 1495   1400       не оказывается      
21 .TEL 1 1490   1190   990 1690 1412   1133   1490   1190   990    
22 .TEL 4 1590   1490   1390 1890 1683   1576   1590   1490   1390    
23 .TEL 2 1490   1490   1490 1690 1690   1690       не оказывается      
24 .MOBI 4 1990   1845   1700 2390 2026   1862   1990   1845   1700    
25 .MOBI 2 1990   1871   1752 2290 2153   2015   1990   1871   1752    
26 .MOBI 3   не оказывается   2290 2153   2015       не оказывается      
27 .TV 4 3990   3295   2790 4490 3732   3073   3990   3295   2790    
28 .TV 2 3990   3751   3512 4390 4127   3864       не оказывается      
29 .TV 3   не оказывается   4390 4127   3864       не оказывается      
30 .ME 4 2900   2750   2600 3490 2945   2790   2900   2750   2600    
31 .ME 2 790   743   696 1690 1589   1488   1490   1401   1312    
32 .ASIA 4 1890   1665   1440 2190 1950   1709   1890   1665   1440    

1

33 .ASIA 2 1890   1777   1664 2190 2059 1928 1890   1777   1664
34 .ASIA 3   не оказывается   2190 2059 1928   не оказывается  
35 .US 4 1100   945   790 1100 945 790 1100   945   790
36 .US 2 1190   1118   1045 1890 1777 1664   не оказывается  
37 .IN 4 1760   1425   1090 1760 1425 1090 1760   1425   1090
38 .IN 2 1790   1683   1576 2990 2811 2632   не оказывается  
39 .CC 4 2990   2490   1990 3190 2664 2138 2990   2490   1990
40 .CC 2 2990   2811   2632 3190 2999 2808 2990   2811   2632
41 .CC 3   не оказывается   3190 2999 2808   не оказывается  
42 .BZ 4 2200   2095   1990 2790 2470 2340 2200   2095   1990
43 .BZ 2 1990   1871   1752 2390 2247 2104 1990   1871   1752
44 .BZ 3   не оказывается   2600 2470 2340   не оказывается  
45 .MN 4 4500   4275   4050 5390 5026 4761 4500   4275   4050
46 .MN 2 4400   4136   3872 5190 4879 4568 4400   4136   3872
47 .MN 3   не оказывается   5290 5026 4761   не оказывается  
48 .WS 4 3590   2645   2200 3590 2645 2200 3590   2645   1700
49 .WS 2 1290   1213   1136 4490 4221 3952   не оказывается  
50 .WS 3   не оказывается   3590 3375 3160   не оказывается  
51 .KZ 1 2100   1890   1590 2100 1890 1590 2100   1890   1590
52 .KZ 2 2100   1974   1848 2100 1974 1848   не оказывается  
53 .AM 3   не оказывается   13090 12305 11520   не оказывается  
54 .BE 2   не оказывается   1590 1495 1400   не оказывается  
55 .CO 4   не оказывается   4290 4033 3776   не оказывается  
56 .CO 2   не оказывается   4290 4033 3776   не оказывается  
57 .DE.COM 3   не оказывается   3590 3375 3160   не оказывается  
58 .RU.COM 3   не оказывается   6890 6477 6064   не оказывается  
59 .DE 2   не оказывается   890 837 784   не оказывается  
60 .FM 2   не оказывается   11190 10431 9672   не оказывается  
61 .IO 2   не оказывается   6190 5819 5448   не оказывается  
62 .LA 2   не оказывается   5790 5443 5096   не оказывается  
63 .LI 2   не оказывается   3590 3375 3160   не оказывается  
64 .PL 2   не оказывается   4390 4127 3864   не оказывается  
65 .PRO 4   не оказывается   2090 1495 1400   не оказывается  
66 .PRO 2   не оказывается   1690 1589 1487 1190   1119   1048
67 .PW 2   не оказывается   1990 1871 1752 1690   1690   1690
68 .CO.UK 2   не оказывается   1290 1213 1136   не оказывается  
69 .XXX 4   не оказывается   11690 8590 8190   не оказывается  
70 .EU 3   не оказывается   890 837 784   не оказывается  
71 .SO 2   не оказывается   15390 14467 13544   не оказывается  
72 .TEL 3   не оказывается   1690 1589 1488   не оказывается  
73 .US 3   не оказывается   1890 1777 1664   не оказывается  
74 .IN 3   не оказывается   2990 2811 2632   не оказывается  
75 .AC 2   не оказывается   6190 5819 5448   не оказывается  
76 .AG 2   не оказывается   10590 9955 9320 9400   8836   8272
77 .AG 3   не оказывается   10590 9955 9320   не оказывается  
78 .AM 2   не оказывается   13090 12305 11520   не оказывается  
79 .CH 2   не оказывается   3290 3093 2896   не оказывается  
80 .CN 2   не оказывается   3190 2999 2808   не оказывается  
81 .CN 3   не оказывается   3190 2999 2808   не оказывается  

2

82   .CO 3     не оказывается   4290 4033   3776     не оказывается    
83   .CN.COM 3     не оказывается   6890 6477   6064     не оказывается    
84   .DE.COM 2     не оказывается   3590 3375   3160     не оказывается    
85   .EU.COM 3     не оказывается   3590 3375   3160     не оказывается    
86   .RU.COM 2     не оказывается   6890 6477   6064     не оказывается    
87   .UK.COM 3     не оказывается   5190 4879   4568     не оказывается    
88   .US.COM 3     не оказывается   3490 3281   3072     не оказывается    
89   .CZ 2     не оказывается   2390 2247   2104     не оказывается    
90   .DJ 3     не оказывается   18290 17193   16096     не оказывается    
91   .GS 2     не оказывается   3590 3375   3160     не оказывается    
92   .IM 2     не оказывается   6490 6101   5712     не оказывается    
93   .IO 3     не оказывается   6190 5819   5448     не оказывается    
94   .JP 2     не оказывается   10690 10049   9408     не оказывается    
95   .MS 2     не оказывается   8190 7699   7208     не оказывается    
96   .PRO 3     не оказывается   1690 1589   1487     не оказывается    
97   .PW 3     не оказывается   2690 1871   1752     не оказывается    
98   .SH 2     не оказывается   6190 5819   5448     не оказывается    
99   .TC 3     не оказывается   23290 21893   20496     не оказывается    
100 .TL 2     не оказывается   19090 17945   16800     не оказывается    
101 .ORG.UK 2     не оказывается   1490 1401   1312     не оказывается    
102 .VC 3     не оказывается   3790 3563   3336     не оказывается    
103 .VG 2     не оказывается   7990 7511   7032     не оказывается    
104 .GD 2     не оказывается   7990 7511   7032     не оказывается    
105 .NU 2     не оказывается   4290 4033   3776     не оказывается    
106 .SO 3     не оказывается   15390 14467   13544     не оказывается    
107 .TRAVEL 4     не оказывается   13690 11177   10464     не оказывается    
108 .VC 2     не оказывается   3790 3563   3336   3200   3008   2816  
109 .TRAVEL 2     не оказывается   11890 11177   10464   10990   10331   9672  
                                                 
                      Стоимость услуги, руб.                      
      Наименование     Отказ от регистрации домена         Восстановление домена    
  п/п     домена                
            Тариф Т0 Тариф Т1   Тариф Т2   Тариф Т0     Тариф Т1     Тариф Т2  
1   .COM 1 178 178   178   9550       9073   8595    
2   .COM 2 178 178   178   9550       9073   8595    
3   .COM 3     не оказывается       9550       9073   8595    
4   .COM 4 240 220   200   9560       9082   8604    
5   .NET 1 178 178   178   9850       9358   8865    
6   .NET 2 178 178   178   9850       9358   8865    
7   .NET 3     не оказывается       10050       9358   8865    
8   .NET 4 338 240   220   10150       9643   9135    
9   .ORG 4 238 228   218   9850       9168   8685    
10   .ORG 2 198 186,2   174,4   9650       9168   8685    
11   .ORG 3     не оказывается       9850       9168   8685    
12   .BIZ 4 278 248   218   10050       9358   8865    
13   .BIZ 2 218 205   192   9850       9358   8865    
14   .BIZ 3     не оказывается       10150       9358   8865    
15   .INFO 4 278 268   258   10050       9453   8955    
16   .INFO 2 178 167,4   156,8   9950       9453   8955    

3

17 .INFO 3   не оказывается   10050 9453   8955
18 .NAME 4 298 238   178   не оказывается  
19 .NAME 2 298 280,2   262,4 6840 6498   6156
20 .NAME 3   не оказывается   7229 6868   6507
21 .TEL 1 298 238   198 9950 9453   8955
22 .TEL 4 318 298   278 10150 9548   9045
23 .TEL 2 298 298   298 9950 9453   8955
24 .MOBI 4 398 369   340 10650 9928   9405
25 .MOBI 2 398 374,2   350,4 10550 10023   9495
26 .MOBI 3   не оказывается   10550 10023   9495
27 .TV 4 798 659   558 12750 12018   11385
28 .TV 2 798 750,2   702,4 12650 12018   11385
29 .TV 3   не оказывается   12650 12018   11385
30 .ME 4 580 550   520 11750 10792   10224
31 .ME 2 158 148,6   139,2 9950 9453   8955
32 .ASIA 4 378 333   288 20775 19737   18698
33 .ASIA 2 378 355,4   332,8 20775 19737   18698
34 .ASIA 3   не оказывается   20775 19737   18698
35 .US 4 220 189   158 19685 18700,75   17716,5
36 .US 2 238 224   209 32680 31046   29412
37 .IN 4 352 285   218 20345 19327,75   18310,5
38 .IN 2 358 337   316 33780 32091   30402
39 .CC 4 598 498   398 11450 10878   10305
40 .CC 2 598 562,2   526,4 11450 10878   10305
41 .CC 3   не оказывается   11450 10878   10305
42 .BZ 4 440 419   398 18278 17184   16280
43 .BZ 2 398 374,2   350,4 17878 16985   16091
44 .BZ 3   не оказывается   17878 16985   16091
45 .MN 4 900 855   810 20878 19740   18701
46 .MN 2 880 827,2   774,4 20778 19740   18701
47 .MN 3   не оказывается   20674 19641   18607
48 .WS 4   не оказывается     не оказывается  
49 .WS 2 258 243   228 35280 33516   31752
50 .WS 3   не оказывается   22175 21066,25   19957,5
51 .KZ 1 420 378   318   не оказывается  
52 .KZ 2 420 394,8   369,6   не оказывается  
53 .AM 3   не оказывается     не оказывается  
54 .BE 2   не оказывается   18480 17372   16263
55 .CO 4   не оказывается   35080 32976   30871
56 .CO 2   не оказывается   35080 32976   30871
57 .DE.COM 3   не оказывается   5580 5246   4911
58 .RU.COM 3   не оказывается   8880 8348   7815
59 .DE 2   не оказывается   11480 10792   10103
60 .FM 2   не оказывается   23180 19726   16272
61 .IO 2   не оказывается   19880 17571   15262
62 .LA 2   не оказывается   7780 7314   6847
63 .LI 2   не оказывается   12580 11826   11071
64 .PL 2   не оказывается   12380 11638   10895
65 .PRO 4   не оказывается   10350 9358   8865

4

66 .PRO 2 не оказывается 9950 9453   8955
67 .PW 2 не оказывается 10250 9738   9225
68 .CO.UK 2 не оказывается 9080 8536   7991
69 .XXX 4 не оказывается 19950 16388   15525
70 .EU 3 не оказывается 7280 6844   6407
71 .SO 2 не оказывается 22280 20944   19607
72 .TEL 3 не оказывается 9950 9453   8955
73 .US 3 не оказывается 32680 31046   29412
74 .IN 3 не оказывается 33780 32091   30402
75 .AC 2 не оказывается 19880 18886   17892
76 .AG 2 не оказывается 26078 24775   23471
77 .AG 3 не оказывается 26078 24775   23471
78 .AM 2 не оказывается   не оказывается  
79 .CH 2 не оказывается 12280 11666   11052
80 .CN 2 не оказывается 28480 25367   22255
81 .CN 3 не оказывается 28480 25367   22255
82 .CO 3 не оказывается 35080 33326   31572
83 .CN.COM 3 не оказывается 8880 8436   7992
84 .DE.COM 2 не оказывается 5580 5301   5022
85 .EU.COM 3 не оказывается 5580 5301   5022
86 .RU.COM 2 не оказывается 8880 8436   7992
87 .UK.COM 3 не оказывается 7180 6821   6462
88 .US.COM 3 не оказывается 5480 5206   4932
89 .CZ 2 не оказывается   не оказывается  
90 .DJ 3 не оказывается   не оказывается  
91 .GS 2 не оказывается 12180 11571   10962
92 .IM 2 не оказывается   не оказывается  
93 .IO 3 не оказывается 19880 18886   17892
94 .JP 2 не оказывается 51780 49191   46602
95 .MS 2 не оказывается 41880 39786   37692
96 .PRO 3 не оказывается 9950 9453   8955
97 .PW 3 не оказывается 10950 9738   9225
98 .SH 2 не оказывается 19880 18886   17892
99 .TC 3 не оказывается 61180 58121   55062
100 .TL 2 не оказывается 25880 24586   23292
101 .ORG.UK 2 не оказывается 9280 8816   8352
102 .VC 3 не оказывается 19278 18315   17351
103 .VG 2 не оказывается 38780 36841   34902
104 .GD 2 не оказывается 38780 36841   34902
105 .NU 2 не оказывается 12180 11571   10962
106 .SO 3 не оказывается 22280 21166   20052
107 .TRAVEL 4 не оказывается 21950 19143   18135
108 .VC 2 не оказывается 19278 18315   17351
109 .TRAVEL 2 не оказывается 20150 19143   18135
 1. см. п. 6.1. Примечаний
 • см. п. 6.2. Примечаний
 • см. п. 6.3. Примечаний
 • см. п. 6.4. Примечаний

5

Примечания:

 1. Настоящее Приложение вступает в силу с даты введения его в действие при условии заключения Договора, присвоения Заказчику статуса «Партнер» или «Реселлер» и акцептования им соответствующего приложения к Договору.
 • После присвоения Заказчику статуса «Партнер» или «Реселлер» Заказчик приобретает право участвовать во всех акциях Исполнителя, проводимых для Партнеров. О проведении акций и их условиях своевременно сообщается на сайте Исполнителя.
 • Стоимость услуг установлена в рублях с учетом НДС по ставке, действующей на момент оказания услуги.
 • Стоимость услуги определяется тарифным планом, действующим для Заказчика на момент, когда заказ на услугу готов к исполнению, а именно: заказ сформирован и на Лицевом счете Заказчика достаточно денежных средств для его оплаты.
 • 1. Для присвоения Заказчику определенного тарифного плана (Тариф Т0, Тариф Т1 или Тариф Т2) необходимо достижение Заказчиком условия, указанного в качестве «Условий применения» данного тарифного плана (далее – «Условие применения»).
 • 2. Для целей настоящего Приложения под «Количеством доменов на договоре» (далее – «Количество доменов») понимается суммарное количество доменов, поддержка/обслуживание которых осуществляется на основании Договора Заказчика, вне зависимости от доменных зон (доменов верхнего уровня), в которых зарегистрированы данные домены.
 • 3. Для целей настоящего Приложения учитывается количество доменов, срок регистрации которых не истек на момент присвоения тарифного плана. Домены, находящиеся в периоде преимущественного продления (заполнено поле free-date для доменов .RU, .РФ,

.SU либо указан статус «AutoRenew Grace Period» для доменов в международных зонах в сервисе Whois соответствующего оператора реестра), а также в статусе «Redemption Grace Period» и т. п., не учитываются.

 • Применение к услугам, оказываемым Заказчику, того или иного партнерского тарифа (присвоение Заказчику тарифного плана Тариф Т0, Тариф Т1 или Тариф Т2) определяется расчетной системой Исполнителя и производится автоматически при наступлении Условия применения, соответствующего данному тарифному плану, 1 (один) раз в сутки.
 • .1. Присвоенный Заказчику тарифный план сохраняется за Заказчиком исключительно при соответствии Договора Заказчика Условию применения данного тарифного плана. В случае изменения Количества доменов как в меньшую, так и в большую сторону за пределы, установленные для текущего тарифного плана, тарифный план Заказчика изменяется автоматически 1 (один) раз в сутки.
 • .2. О присвоении либо изменении тарифного плана Заказчик уведомляется по электронной почте на контактный адрес по Договору.
 • 3. Информация о стоимости услуг, соответствующей текущему тарифному плану Заказчика, доводится до его сведения через клиентский интерфейс Заказчика в разделе «Тарифы».
 • Регистрация и обслуживание доменов в международных зонах, указанных в настоящем Приложении, осуществляется через официальных регистраторов:
 • 1. Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор Р01» (R01, официальный  сайт: www.r01.ru);
 • 2. Акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр» (RU-CENTER, официальный сайт: www.nic.ru);
 • 3. DomainContext Inc. (DomainContext, официальный сайт: https://domaincontext.com);
 • 4. PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (PublicDomainRegistry, официальный сайт: http://www.publicdomainregistry.com).
 • Услуга «Трансфер домена» (Смена Регистратора) состоит в принятии поддержки домена от иного регистратора с одновременным продлением регистрации домена на 1 (один) год.
 • Услуга «Отказ от регистрации домена» состоит в отмене регистрации домена с возвратом уплаченной ранее за регистрацию суммы и может быть оказана только в течение 96 (девяноста шести) часов с момента регистрации домена для доменов в зонах .COM, .NET,

.ORG, .INFO, .BIZ, .MOBI, .NAME, .ASIA, .IN, .MN, .BZ, .CC, .TV, .US, .TEL и в течение 24 (двадцати четырех) часов для доменов в зонах .ME, .KZ.

 • 1. Услуга «Отказ от регистрации домена» не может быть оказана в случае, если с момента регистрации соответствующего доменного имени для Заказчика были сформированы документы, подтверждающие сдачу-приемку соответствующей услуги (акты, счета-фактуры).
 • 2. Услуга «Отказ от регистрации домена» оказывается на основании заявки, полученной с контактного адреса электронной почты Заказчика, указанного в Договоре, на адрес Исполнителя partners@r01.ru.
 • Услуга «Восстановление домена» может быть оказана только в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента аннулирования (удаления) регистрации домена (перевод домена в статус «Redemption Grace Period») и при условии отсутствия поступления иных заказов касательно домена.
 • 1. При оказании услуги «Восстановление домена» срок регистрации домена продлевается на 1 (один) год с момента окончания предыдущего срока регистрации (перевод домена в статус «AutoRenew Grace Period»).
 • 2. Услуга «Восстановление домена» оказывается на основании заявки, полученной с контактного адреса электронной почты Заказчика, указанного в Договоре, на адрес Исполнителя partners@r01.ru.
 • Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора и полностью заменяет собой ранее действовавшее Приложение «Тарифы на услуги для партнеров» к Правилам оказания услуг №2 по регистрации доменов в международных зонах.

6

Categories:

Нет Ответов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.